Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Starptautisku konferenci par veciem mežiem klimata politikas kontekstā

Starptautisku konferenci par veciem mežiem klimata politikas kontekstā

Vebinārs
Norises datums
Laiks
-
Lektors
Organizētājs - LVMI "Silava"
Tēma
Meža atjaunošana |
Meža kopšana |
Meža aizsardzība |
Meža apsaimniekošana |
Dabas aizsardzība |
Klimata pārmaiņas |
Politika un normatīvais regulējums

LVMI "Silava" organizē starptautisku konferenci "Vecie meži klimata politikas kontekstā: kas ir un kas nav vecs mežs?" (Old-growth forests in the context of climate policy: what is and what is not an old-growth forest?), kas notiks šī gada 12. oktobrī no plkst. 9:30–15:30 hibrīdformā – tiešsaistē un klātienē (vieta tiks precizēta).

Konferences mērķis ir dalīties zināšanās par mežaudžu izmaiņu dinamiku un pieejām tās klasificēšanai ar mežu saistīto politiku mērķu sasniegšanai. Viens no šādiem mērķiem ir bioloģiskās daudzveidības uzturēšana, kas Eiropas Savienības (ES) Bioloģiskās daudzveidības stratēģijā (2030) tiek plānota, nosakot dabas aizsardzību kā prioritāti 30% sauszemes platības. Šo trešdaļu veidotu 20% teritorijas ar ierobežotu saimniecisko darbību, savukārt 10% jābūt stingri aizsargātiem (bez nekādas cilvēka darbības), šajās platībās ietverot arī vecos mežus.

Dažādos avotos lietotās veco mežu (un veco mežaudžu) definīcijas nozīmīgi atšķiras, un ir būtiski izstrādāt pieeju, kā identificēt šīs potenciāli no saimnieciskās darbībās izslēdzamās teritorijas. Tāpat būtiski raksturot tajās notiekošos procesus, struktūras izmaiņu dinamiku un izstrādāt pieeju monitoringam.

Konferences noslēgumā, 13. oktobrī, tās dalībniekiem tiks organizēta ekskursija uz pētījumu objektiem veco mežu teritorijās Latvijā.

Dalība konferencē ir bezmaksas.

Darba valoda – angļu.

Konferences tiešsaistes saite tiks nosūtīta neilgi pirms pasākuma.

Aicinām pieteikt savu dalību konferencei līdz 10. oktobrim, rakstot uz e-pastudaiga.zute@silava.lv, norādot, vai vēlēsieties piedalīties arī ekskursijā uz pētījumu objektiem veco mežu teritorijās Latvijā, kas plānota 13. oktobrī.