Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

ZM informēs atklātās vēstules dalībniekus un masu mediju pārstāvjus par meža apsaimniekošanas procesiem un normatīvo aktu grozījumu sasniedzamajiem mērķiem

ZM informēs atklātās vēstules dalībniekus un masu mediju pārstāvjus par meža apsaimniekošanas procesiem un normatīvo aktu grozījumu sasniedzamajiem mērķiem

Zemkopības ministrija (ZM) ir nosūtījusi un publicējusi aicinājumu  2020. gada 14. janvāra atklātās vēstules par meža nozarē aktuālajiem normatīvo aktu grozījumiem autoriem piedalīties  izbraukuma  pasākumā šā gada 31.janvārī. Atvērtā pasākuma mērķis ir, lai  ZM pārstāvji un  Latvijas meža zinātnieki sniegtu klātesošajiem izsmeļošu ieskatu meža apsaimniekošanas procesos klātienē - atrodoties meža vidē, kā arī  visaptverošu informāciju par normatīvo aktu grozījumu sasniedzamajiem mērķiem, Latvijas iedzīvotāju un vides ieguvumiem ilgtermiņā. Pasākumā aicināti piedalīties arī masu mediju pārstāvji

Zemkopības ministra Kaspara Gerharda biroja vadītājs Jānis Eglīts norāda: "Ir svarīgi sniegt vēstules dalībniekiem un secīgi arī sabiedrībai,  pilnvērtīgu informāciju par meža nozari Latvijā. Tas ir uzteicami, ka Latvijas sabiedrība nav vienaldzīga par valsts vides un dabas nākotni. Taču te jāuzsver, ka nereti mums nākas saskarties ar nepilnvērtīgu informācijas atspoguļojumu, kā rezultātā sabiedrībā var tapt nekorekts un pat maldīgs priekšstats par meža nozari un ZM virzīto grozījumu sasniedzamajiem mērķiem pēc būtības. Tādēļ esam aicinājuši atklātās vēstules dalībniekus un masu mediju pārstāvjus uz klātienes tikšanos, kuras laikā Latvijas meža zinātnieki sniegs informāciju par meža procesiem, kā arī ZM eksperti sniegs skaidrojumu par normatīvo aktu grozījumiem - kā tie ietekmēs jeb uzlabos apsaimniekošanas un meža atjaunošanas procesus meža īpašnieku teritorijās."

Tikšanos un diskusiju ar klātesošajiem plānots aizvadīt gan Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā "Silava", gan arī mežā, kas atrodas Salaspilī - lai būtu iespējams sniegt pilnvērtīgu ieskatu meža apsaimniekošanas procesos, kā arī sniegt uzskatāmu ieskatu meža nozarē, atrodoties dabā. ZM darbinieki telefoniski sazinās ar atklātās vēstules dalībniekiem, izsakot aicinājumu piedalīties meža procesu un nozares politikas izzināšanas pasākumā. Daļa aptaujāto jau ir izrādījusi interesi un atsaucību par iespējamo dalību pasākumā. Savukārt tiem atklātās vēstules dalībniekiem, kuri dažādu iemeslu dēļ nevarēs vai nevēlēsies piedalīties pasākumā, ZM pēc pasākuma nosūtīs informācijas apkopojumu par meža nozari, lai ikvienam interesentam būtu iespēja saņemt pilnvērtīgu informāciju par Latvijas meža nākotni kā klātienē, tā arī attālināti. Informācijas apkopojumu plānots nosūtīt arī masu mediju pārstāvjiem un publicēt ZM interneta vietnē www.zm.gov.lv.

"Novērojams, ka ir būtiski faktori šo normatīvo aktu grozījumu stāstā, kuri mums nezināmu iemeslu dēļ tiek laisti garām vai pagriezti tā, lai izskatītos iespējami draudīgi Latvijas dabai, tomēr r patiesībā tā nebūt nav. Diemžēl novērojams arī tas, ka publiski pieejamā informācijā un dažādās situācijas interpretācijās, maigi sakot, netiek pilnvērtīgi atspoguļoti vai pat izlaisti dažādi nozīmīgi fakti, piemēram, ka normatīvo aktu grozījumi attiecināmi tikai uz privātajiem mežiem - kas ir puse no Latvijas meža. Valsts meža teritorijas tas neskars, jo ir pavisam cits normatīvais akts, kas regulē meža apsaimniekošanas procesus valsts mežā! Arī tas, ka šie grozījumi provizoriski attiecināmi vien uz 10 % no privātajiem mežiem jeb 5 % no visas valsts teritorijas. Kā arī svarīgākais faktors - ka šie nosacījumi uzliek par pienākumu meža īpašniekiem īsākā laika posmā atjaunot meža platību ar kvalitatīvu stādāmo materiālu - kamēr šobrīd šāda pienākuma nav un cirtēs var veidot ataudzi ar dabiskajiem procesiem - tas var aizņemt pat gadu desmitus! Šo grozījumu rezultātā ilgtermiņā Latvijas mežs arvien augtu un tā apjoms palielinātos, īstenojot nozīmīgu Eiropas Savienības mērķi, lai Latvija 2050.gadā būtu pilnvērtīga klimatneitrālas Eiropas dalībvalsts," sacīja J.Eglīts.

ZM par aizvadīto tikšanos, sasniegtajiem mērķiem, kā arī tikšanās laikā izdarītajiem secinājumiem informēs sabiedrību un ministru prezidentu Krišjāni Kariņu.

ZM aicina pasākumā piedalīties arī masu mediju pārstāvjus - pieteikties dalībai pasākumā iespējams elektroniski, sūtot e-pastu ar pieteikumu uz e-pasta adresi: Ilze.Rubina@zm.gov.lv, kā arī zvanot uz ZM Sabiedrisko attiecību nodaļas tālr.nr. 67027116. Dalībniekiem tiks organizēts arī autobuss no/uz ZM, Republikas laukuma 2, Rīgā, uz pasākuma norises vietām. ZM aicina pieteikties transportam iespējami savlaicīgi, jo vietu skaits autotransportā ir ierobežots.

Papildu informācija:

Pasākuma programma - iepazīšanās ar meža apsaimniekošanu Latvijā "Mežs, klimats, cilvēks", 2020. gada 31. janvāris.

  • Plkst. 9.50 - Tikšanās pie Zemkopības ministrijas (pie 2.stāva ieejas), Republikas laukums 2, Rīga (tiem, kuri uz pasākumu dodas ar ZM nodrošināto autobusu), dalībniekus sagaida sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja D.Muceniece
  • Plkst. 10:00 - ZM autobusa izbraukšana uz pasākuma 1. pieturas punktu - Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu "Silava", Salaspils
  • Plkst. 10:40 - Informatīvā pasākuma sākums

Par nozari sniedz informāciju Zemkopības ministrijas eksperti un ieskatu meža procesos un ilgtspējā sniedz LVMI "Silava" direktors Jurģis Jansons "Meža apsaimniekošana ražīga meža izaudzēšanai un globālo klimata izmaiņu mazināšanai". Par kokapstrādes nozari informēs AS "Latvijas finieris" padomes priekšsēdētājs Uldis Biķis.

  • Plkst. 12.00 - Izbraukšana no Salaspils
  • Plkst. 12.30 - Ierašanās mežā.

Iepazīšanās ar meža apsaimniekošanas praksi, atrodoties meža

  • Iepazīšanās ar meža audzēšanas ciklu no izcirtuma un stāda līdz pieaugušam mežam 2 stundu laikā. Kas un kā jādara mežā, lai mežs piesaistītu pēc iespējas vairāk CO2? kā veido pret dažādiem vides faktoriem noturīgus mežus?
  • Stāsta: meža apsaimniekotājs - kas mežā reālajā dzīvē notiek, kādas darbības ir veiktas un tiks veiktas nākotnē?
  • ZM un LVMI "Silava" stāstījums par meža apsaimniekošanu Latvijā kopumā "Valsts, ministrijas, zinātnieku un sabiedrības mērķis patiesībā ir viens un vienots - saglabāt un kāpināt Latvijas meža kapitālu. Kā platībā, tā arī kvalitātē, CO2 piesaistes kapacitātē un arī vērtībā!"
  • Ap plkst. 14.00 - Diskusijas, jautājumi un atbildes pie ugunskura, tēja un meža zupa
  • Plkst. 15:00 - Noslēgums, izbraukšana uz Rīgu, līdz Rīgai ap 30 min. brauciens

Uzmanību! Daļa no programmas ir plānota ārpus telpām, lūdzam uz pasākumu ierasties sezonai atbilstošā apģērbā un mežam piemērotos apavos!

Avots: Zemkopības ministrija