Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Dabai un cilvēkam nekaitīga skuju koku stādu aizsardzības līdzekļa pret dendrofāgo kukaiņu radītajiem bojājumiem izstrāde un aprobēšana

Dabai un cilvēkam nekaitīga skuju koku stādu aizsardzības līdzekļa pret dendrofāgo kukaiņu radītajiem bojājumiem izstrāde un aprobēšana

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" (vadošais partneris), SIA "Rīgas meži", SIA "Jifteco", biedrība "Latvijas Mežu īpašnieku biedrība", SIA "Niedrāji" un SIA "Vudlande" uzsākuši īstenot projektu "Dabai un cilvēkam nekaitīga skuju koku stādu aizsardzības līdzekļa pret dendofāgo kukaiņu radītajiem bojājumiem izstrāde un aprobēšana". 

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 16.pasākuma "Sadarbība" 16.1. apakšpasākuma "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" atbalstu. 

Projekta mērķis ir izstrādāt un praksē pārbaudīt jaunu dabai un cilvēkam nekaitīgu skuju koku stādu aizsardzības līdzekli jeb repelentu un tā uzklāšanas metodi aizsardzībai pret dendrofāgo kukaiņu bojājumiem. 

Projekta Nr. 22-00-A01612-000019

Projekta īstenošanas periods: 2022.gada 1. septembra – 2025. gada 31. decembrim

Projekta kopējais budžets: 362 597,57 EUR

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē - http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm 

Skuju koku stādu aizsardzības līdzekļa izstrāde pret dendrofāgo kukaiņu radītajiem bojājumiem (31.05.2023):

Avots: video veidots LMĪB sadarbībā ar LVMI Silava pētniekiem.

 

Projekta publicitāti trešajā pusgadā:

29.02.2024 Prese raksts "Dabai un cilvēkam nekaitīga skuju koku stādu aizsardzības līdzekļa pret dendrofāgo kukaiņu radītajiem bojājumiem izstrāde un aprobēšana"