Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Eiropas tīkls dabas aizsardzībai privātās zemēs

Eiropas tīkls dabas aizsardzībai privātās zemēs

Projekta mērķis 

  • Izveidot tīklu nacionālā un ES līmenī, veidojot sadarbību starp dabas aizsardzības speciālistiem un zemes īpašniekiem;
  • Izveidot zināšanau bāzi par privātās zemes aizsardzību ES.

Projekta ietvaros tiek apvienoti dabas aizsardzības praktiki ES. Tiek izveidota dabas aizsardzības un zemes īpašnieku koalīcija ES starp Eurosite, ELO un to saistītām organizācijām, lai aizsargātu un atjaunotu privātas zemes dabai un klimatam Eiropā. 

Projekta norises laiks: 2020. - 2024.g.

Projekta budžets: 1.7 milj.EUR.

Publicitāte:

 

 

Vairāk informācijas projekta mājas lapā: www.enplc.eu