Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Ūpja aizsardzība privātajos mežos

Ūpja aizsardzība privātajos mežos

Latvijas Meža īpašnieku biedrība šogad uzsāk ūpja (lat.Bubobubo) aizsardzības projektu privātajos mežos. Projekts Nr. 1-08/37/2021 tiks īstenots ar LVAFA finansējumu 10 971,00 EUR apmērā un ar LMĪB līdzfinansējumu. 

Ūpju aizsardzības projekts tiks īstenots pusotra gada laikā – 2021.gadā izgatavojot un uzstādot platformas ūpju ligzdām, un 2022.gadā tās apsekojot. Ūpis ir Latvijā un Eiropā lielākā pūču suga, kuras ķermeņa garums ir ap 60 – 75 cm. Projekts tiek īstenots Latvijas Vides aizsardzības fonda izsludinātajā projektu aktivitātē Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošana, un projekta gaitā privātos mežos tiks uzstādītas 37 platformas ūpju ligzdošanai.

Dalībai projektā pieteicās LMĪB biedri - gan fiziskas, gan juridiskas personas, atvēlot savus meža īpašumus platformu uzstādīšanai. Projekta aptveramā ģeogrāfija ir visai plaša – ir pārstāvēta gan Kurzeme, gan Latgale, gan Vidzeme. Visi objekti atrodas mežaudzēs, kur ūpis potenciāli varētu ligzdot atbilstoši Pūču sugu aizsardzības plānā noteiktajām prioritārajām teritorijām ūpim.

 

Kas par putnu ir ūpis un, kas meža īpašniekiem būtu jāņem vērā meža apsaimniekošanā, lai ūpis viņu un apkārtējos mežos justos labi, par to šajā materiālā: