Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Sakoptākais mežs 2024

Sakoptākais mežs 2024

Daudziem meža īpašniekiem meža apsaimniekošanas pieredze nu jau ir vairāk kā 20 gadi. Ir pieaugušas viņu zināšanas par labu meža apsaimniekošanas praksi un viņu īpašumi var kalpot par labu piemēru citiem meža īpašniekiem, tādēļ Latvijas meža īpašnieku biedrība arī  katru gadu rīko konkursu “Sakoptākais mežs”. Šāds konkurss Latvijā pirmo reizi notika 2017. gadā, pateicoties Meža attīstības fonda atbalstam.

Konkursa mērķi ir apzināt labas mežsaimniecības prakses, rādīt labus piemērus citiem meža īpašniekiem, tādējādi popularizējot ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu kā arī informēt sabiedrību par pozitīviem piemēriem privāto mežu apsaimniekošanā, veicinot sabiedrības izpratni par lauku kultūrvide saglabāšanu. Konkursanti vērtēti, analizējot meža īpašnieku ieguldījumu produktīvu un noturīgu mežaudžu izveidē, pievēršot uzmanību atjaunošanai, mežizstrādei, kopšanai, meža infrastruktūrai, ainavas elementu plānošanai, zinātniski pamatotu metožu izmantošanai ilgtspējīgā meža apsaimniekošanā.

Konkursa nolikums

Aicinām ikvienu meža īpašnieku vai jebkuru citu personu, kas vēlas izvirzīt kādu meža īpašnieku, būt aktīviem un iesniegt (iesūtīt) pieteikumus.

Pieteikuma iesniegšana

Elektroniski
Papīra formā

Elektroniski parakstītu vai parakstītu un ieskenētu pieteikumu iesniedz (iesūta) šādā adresē: Latvijas Meža īpašnieku biedrība, Torņa iela 4, Korpuss 2C - 102, Rīga, LV-1050, e-pasts: konkurss@mezaipasnieki.lv ar norādi: „Pieteikums konkursam „Sakoptākais mežs””.